.

Dëshmia e Privatësisë së Robotit Besa

Në fuqi nga 27 MAJ 2023.

Politika e privatësisë për robotin Besa, përshkruan se si ne mbledhim, përdorim dhe mbrojmë informacionin tuaj personal kur përdorni faqen tonë të internetit. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni kushtet e kësaj Politike të Privatësisë.

 1. INFORMACIONET QË MBLEDHIM
 2. Të gjitha materialet në këtë faqe interneti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, logot, grafikat, imazhet, videot, tekstin, softuerin dhe dizajnet, janë pronë e robotit Besa ose licencuesve të saj dhe mbrohen nga ligjet e pronësisë intelektuale. Ju nuk mund të riprodhoni, shpërndani, shfaqni ose transmetoni ndonjë nga materialet në këtë faqe interneti pa pëlqimin paraprak me shkrim nga roboti Besa.

 3. PËRDORIMI I INFORMACIONIT
 4. Ju pranoni të përdorni faqen tonë të internetit vetëm për qëllime të ligjshme dhe në një mënyrë që nuk cenon të drejtat e asnjë pale të tretë. Ju nuk mund të përdorni faqen tonë të internetit për t'u përfshirë në ndonjë aktivitet që mund të dëmtojë, çaktivizojë ose dëmtojë faqen tonë të internetit ose të ndërhyjë në përdorimin e faqes sonë të internetit nga ndonjë përdorues tjetër.

  Ne mund të përdorim informacione jo-personale për të analizuar tendencat, për të gjurmuar lëvizjet e përdoruesve dhe për të përmirësuar faqen tonë të internetit.

 5. SHPALLJA E INFORMACIONIT
 6. Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me ofruesit e shërbimeve të palëve të treta që na ndihmojnë në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve tona, të tilla si shërbimet e pritjes dhe emailit. Ne gjithashtu mund të ndajmë informacionin tuaj personal me agjencitë e zbatimit të ligjit ose palëve tjera të treta kur kërkohet me ligj.

  Ne nuk i shesim apo japim me qira të dhënat tuaja personale palëve të treta për qëllimet e tyre të marketingut.

 7. SIGURIA
 8. Ne marrim masa të arsyeshme për të mbrojtur informacionin tuaj personal nga aksesi, përdorimi dhe zbulimi i paautorizuar. Megjithatë, asnjë masë sigurie nuk është plotësisht e pagabueshme dhe ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit tuaj personal.

 9. LIDHJE ME PALËT E TRETA
 10. Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta që nuk kontrollohen nga roboti Besa. Ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë ose përmbajtjen e këtyre faqeve të internetit.

 11. PRIVATËSIA E FËMIJËVE
 12. Faqja jonë e internetit nuk është e destinuar për fëmijët nën moshën 18 vjeç. Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione personale nga fëmijët nën moshën 18 vjeç. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur informacione personale nga një fëmijë nën moshën 18 vjeç, ne do të marrim hapat për të fshirë informacionin sa më shpejt të jetë e mundur.

 13. PËRGJEGJIGJET E ROBOTIT
 14. Roboti Besa është një mjet automatik për ndihmë dhe informacion. Nuk garantojmë për saktësinë ose plotësinë e përgjigjeve të robotit Besa. Përdoruesit duhet të bëjnë vetë kërkimin dhe verifikimin e informacionit duke iu drejtuar burimeve të tjera për konfirmim.

 15. NDRYSHIMET NË POLITIKËN E PRIVATËSISË
 16. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë pa paralajmërim. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes sonë të internetit pas çdo ndryshimi në këtë Politikë të Privatësisë do të përbëjë pranimin tuaj të këtyre ndryshimeve.