Kush jemi ne?

Regjistrimi dhe Qasja

Regjistrimi

Përdorimi i Shërbimeve Tona

Shërbime të Partive të Treta

Përshtypjet

Përmbajtja

Pronësia e Përmbajtjes

Ngjashmëria e Përmbajtjes

Përdorimi ynë i Përmbajtjes

Output-i

Saktësia

Kur përdorni Shërbimet tona, ju kuptoni dhe pajtoheni:

Drejtat tona të Pronësisë Intelektuale

Pagesat

Anulimi

Ndryshimet

Ndërprerja dhe Pezullimi

Ndërprerja dhe Pezullimi

Apelimi

Ndërprerja e Shërbimeve

Mospërgjegjësia për Garancitë

Ndryshimet në Kushtet

Marrëdhënia jonë